رسانه

رسانه های گروهی یونان

تلویزیون:

- شبکه تلویزیونی دولت یونان به نام "ارت - ERT" دارای 3 کانال سراسری است. تعداد زیادی کانال خصوصی و دو کانل کابلی نیز در این کشور فعال است که حدود 9 کانال آنها مانند مگا، آنتنا، آلفا و استار دارای شبکه سراسری و بعضا قابل دریافت از طریق ماهواره در خارج از یونان می باشند و نسبت به شبکه های دولت از بیینده بیشتری برخوردارند. اغلب فیلم ها و سریال های خارجی از کشورهای اروپایی و آمریکا خریداری می شوند. نزدیک به 70 درصد فیلم های سینمایی کانال های تلویزیونی یونان تولید آمریکا است. تصاویر تلویزیونی کشورهای انگلیس، آلمان، ایتالیا هریک با دو کانال و آمریکا، فرانسه، اسپانیا، روسیه و قبرس هریک با یک کانال در یونان به سهولت قابل دریافت است.

- همه ساله تعدادی از فیلم های سینمای ایران در کانال های دولتی یونان پخش می گردد که مورد استقبال مردم قرار می گیرد. (از فیلم های ایرانی در یونان استقبال خوبی می شود و بسیاری از این فیلم ها جوایز اول جشنواره های یونان را به خود اختصاص داده اند)

- در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی شبکه های تلویزیونی این کشور برنامه های ویژه ای به همین مناسبت پخش می نمایند. همچنین مناظره های سیاسی و اقتصادی توسط شبکه های تلویزیونی دولتی و خصوصی برگزار می گردد.

- طرح جدید دولت جهت فروش 4 مجوز تلویزیونی برای پخش سراسری شبکه های تلویزیونی که عملا موجب کاهش تعداد شبکه های خصوصی کشور شده است با مخالفت شبکه های تلویزیونی روبرو شده است . این لایحه از سوی پارلمان به تصویب رسیده است. شبکه های تلویزیونی، دولت را به ایجاد محدودیت در آزادی بیان و آزادی رسانه ها متهم می کنند.

مطبوعات:

- انتشار روزانه بیش از 13 روزنامه .

- انتشار 28 هفته نامه در روزهای یکشنبه. (7 روزنامه صبح، 13 روزنامه بعدازظهر، 3 روزنامه اقتصادی، 7 هفته نامه اقتصادی و 10 روزنامه ورزشی)

- انتشار 13 روزنامه و هفته نامه سیاسی و ورزشی در شهر تسالونیکی.

- طبق اعلام مراکز آماری حدود 6 هزار نشریه اعم از روزنامه، هفته نامه و مجله در یونان منتشر می شوند.

- قیمت روزنامه های یونان یک یورو و قیمت مجلات از 5/3 الی 5/7 یورو می باشد.

- روزنامه های پرتیراژ تانه آ، سینداکتون، دموکراتیا، اسپرسو، اتنوس، الفتروس تیپوس، کریاکتیکی ، تیپوس و کاتی مرینی بوده و هفته نامه های پرتیراژ نیز عبارت است از پروتوثما، ویما، کاتی مرینی، اتنوس و رئال نیوز.

- در سال های اخیر به دلیل گسترش نفوذ اینترنت تیراژ نشریات این کشور بشدت کاهش یافته است.

سایت های خبری:

- در یونان سایت های خبری متعددی فعال هستند که مهم ترین آنها عبارت است:

in.gr, newpost.gr, amna.gr

ضمنا افزایش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی جهت کسب اطلاعات همچون فیس بوک و توئیتر و فعال بودن تمامی رسانه های گروهی و روزنامه نگاران یونانی در این شبکه های اجتماعی از نکات قابل ذکر است.

 

مشخصات مهم ترین روزنامه های یونان

 

نام روزنامه

 

جایگاه اجتماعی

 

گرایش

 

موضوعات روزنامه

 

خصوصی - حزبی

ویما

(هفته نامه)

سوسیالیستی

میانه رو

گرایش به دولت سوسیالیست

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

دیموکراتیا

(روزنامه)

راستگرا

ندارد

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

اثنوس

(روزنامه)

سوسیالیستی

گرایش به دولت سوسیالیست

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

الفتروسس تیپوس

(روزنامه)

راستگرای

میانه رو

گرایش به حزب نئودموکراسی

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی (وابسته به حزب نئودمکراسی

آدسمفتوس تیپوس

(روزنامه)

راستگرا

ندارد

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

ورادینی

(روزنامه)

راستگرا

ندارد

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

آوریانی

(روزنامه)

سوسیالیست سنتی

گرایش به حزب نئودموکراسی

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

الفتری اورا

(روزنامه)

راستگرای سنتی

گرایش به حزب نئودموکراسی

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

استیا

(روزنامه)

راستگرای سنتی

ندارد

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

ریزوسپاستیس

(روزنامه)

چپگرای کمونیستی

گرایش به حزب کمونیست

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

ارگان حزب کمونیست

آوگی

(روزنامه)

چپ میانه رو

گرایش به حزب ائتلاف چپ

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

ارگان حزب ائتلاف چپ

سینداکتون

(روزنامه)

راستگرا

گرایش به حزب ائتلاف چپ

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

خصوصی

نافتوامپوریکی

(روزنامه)

مستقل

ندارد

اقتصادی

خصوصی

کردوس

(روزنامه)

مستقل

ندارد

اقتصادی

خصوصی